fbpx
Logotyp

KURS:

Långsiktigt ledarskap – om att bygga en hållbar organisation för framtiden

Om kursen

En utbildning i långsiktigt ledarskap är en träning som syftar till att utveckla och förbättra en persons förmåga att leda på ett hållbart sätt över tid. Det handlar om att bygga en vision för framtiden och att ta hänsyn till både kortsiktiga och långsiktiga mål när man fattar beslut.

En viktig del av denna utbildning är att förstå hur man kan skapa en stark företagskultur som kan stödja ledarskapet och främja en positiv arbetsmiljö. Ledare som kan bygga en kultur av öppenhet, tillit och samarbete kommer att ha lättare att hantera förändringar och att engagera sina medarbetare i arbetet.

En annan viktig del av utbildningen är att lära sig att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Att hantera konflikter på ett sätt som främjar samarbete och öppenhet kan hjälpa till att bygga förtroende och respekt bland teammedlemmarna.

En utbildning i långsiktigt ledarskap handlar också om att utveckla förmågan att tänka strategiskt. Det handlar om att se bortom dagens utmaningar och fokusera på att skapa en hållbar framtid. Detta innebär att tänka på hur man kan utveckla nya affärsmöjligheter, ta hänsyn till förändringar i marknaden och bygga långsiktiga relationer med kunder och leverantörer.

Slutligen är självreflektion en viktig del av utbildningen i långsiktigt ledarskap. Genom att reflektera över ens egna styrkor och svagheter kan man identifiera områden där man kan förbättra sitt ledarskap. Detta kan hjälpa en att utveckla en stark och hållbar ledarskapsstil som kommer att hjälpa till att bygga en stark och hållbar organisation.

Sammanfattningsvis är en utbildning i långsiktigt ledarskap en viktig investering för alla som vill bygga en hållbar organisation. Genom att lära sig att tänka långsiktigt, hantera konflikter och bygga en stark företagskultur kan man skapa en organisation som är redo att möta framtida utmaningar och att lyckas på lång sikt.

Rubriker ur kursinnehållet:

  • Utveckla din förmåga att tänka strategiskt och skapa en hållbar framtid för din organisation.
  • Bygg en stark företagskultur som stödjer ledarskapet och främjar en positiv arbetsmiljö.
  • Lär dig att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt och skapa respekt och förtroende bland dina medarbetare.
  • Förbättra ditt ledarskap genom självreflektion och identifiera områden där du kan utvecklas.
  • Lär dig att ta hänsyn till både kortsiktiga och långsiktiga mål när du fattar beslut, vilket kan leda till mer hållbara och långsiktiga resultat.

Praktisk information

Tre heldagar i Stockholm, Göteborg eller Malmö i första hand.

När?

Kursen är tre heldagar. Anmäl ditt intresse nedan för att få information om datum.

Var?

Stockholm, Göteborg, Malmö (andra kursorter kan förekomma vid förfrågan)

Kostnad:

15.900 kr ex moms

Anmäl dig nu!

Innan du lämnar oss!

Låt oss bjuda på våra bästa tips
för att jobba hemifrån!