Lina Bodestad

Om Lina

Lina Bodestad är leg psykolog, föreläsare, författare och jobbar idag främst som konsult inom digital användarupplevelse och UX (user experience). Hon har en bakgrund inom elevhälsa, där hon jobbat mycket med organisationsutveckling, handledning och fortbildning. Som egenföretagare har hon även i flera år utbildat och processlett organisationer, ofta med fokus på jämställdhet och inkludering, men även på generella organisationspsykologiska områden, exempelvis gruppdynamik. Lina gick psykologprogrammet i Lund och är bland annat certifierad normingenjör via Add Gender och utbildad inom interaktionsdesign.

Metoder

Lina är en van utbildare och processledare som lett många workshops i både fysiska och digitala format genom åren. Hennes insatser skräddarsys utifrån organisationens aktuella behov, men innehåller alltid interaktiva övningar och utrymme för diskussioner och reflektion tillsammans. Hon hämtar även inspiration från olika designmetoder och -verktyg, exempelvis design sprintar och design thinking. Etik, inkludering och social hållbarhet är centrala perspektiv i allt Lina gör.

Ytterligare tjänster

Lina erbjuder utbildning, strategisk rådgivning och research kring digital användarupplevelse/UX genom sitt företag Crimson Vale Consulting AB.

Kontakta Lina:

lina.bodestad@gmail.com