KURS:

Next level boss!

Om kursen

Träning och teori mixat och anpassat efter din vardag.

Ledarskap är en färdighet som du ständigt behöver träna dig i. Efter många år av att jobba med chefer vet vi de vanligaste frågorna man vill öva sig på att hantera. Vi vet också hur mycket vi törstar efter fakta och goda exempel, att veta att det vi gör också fungerat någonstans. Dessutom är verkligheten fylld av bra exempel, men också företag som gör tvärt emot av någon tradition eller för att man inte anpassat en modell efter sin vardag. 

Next level boss är internatversionen av vår Bootcampen, en vecka som vi förbättrar dig som ledare och tar dig till en ny nivå i ditt ledarskap. 

Vi utgår från de fem vanligast problemen på svenska arbetsplatser:

  • Otrygghet
  • Kommunikationsbrister och möteshets
  • Strukturer, stuprör, micromanagement, tidsbrist och ständiga omorganisationer
  • Engagemangsbrist
  • Ineffektivitet


Men vi arbetar utifrån principen att dessa är symptom och det vi ska förbättra är dess orsaker. Vi förankrar allt i verkligheten, med exempel och med evidensbaserade kunskaper och en av dessa är att fokusera på det man vill uppnå, inte det man vill undvika. 

Veckan kommer att utmana dig, vara tufft och fyllt av träning som berör, för det är då vi vet att det ger effekt i din vardag.

Kursinnehåll:

  • Struktur och verktyg, arbetsrätt och effektivt ledarskap

  • Grupper och konflikter

  • Få alla att engagera sig i samma mål

  • Stress och för och nackdelar

  • Kommunicera rätt och hur att bara ha rätt möten

Praktisk information

Kursen är fem heldagar. 

När?

Vecka 33 sommaren 2022.

Var?

Internat, exakt hotell är inte klart ännu. 

Kostnad:

25 000 kr ex moms 

Anmäl ditt intresse idag för att säkra en plats!