fbpx
Logotyp

Nathalie Töpperwien Blom

Om Nathalie

Nathalie Töpperwien Blom är certifierad normingenjör via Add Gender och har en kandidatexamen i globala studier med fokus på hållbarhet, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Hon har lång erfarenhet av att jobba med både ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i både teori och praktik i Sverige och utomlands.

Med erfarenheter från arbetsmarknadsfrågor och diskrimineringslagstiftning är hon van att stötta företag, myndigheter, organisationer och universitet att ta fram dokumentation, underlag och praktisk handling för arbetet med mångfald, inkludering och jämställdhet.

Nathalie har mer än tio års erfarenhet av att utbilda, facilitera och processleda inom jämställdhet, jämlikhet, inkludering, rättighets- och diskrimineringsfrågor. Hon hart även gedigna kunskaper i hållbarhet med fokus på de globala målen i Agenda 2030.

Metoder

Med hjälp av kreativa verktyg, personlig reflektion och diskussion faciliterar hon förändringsprocesser hos ledare, anställda och volontärer i såväl offentlig, ideell som privat sektor. Med utgångspunkt i normkreativ pedagogik, intersektionella perspektiv och fokus affärsnytta hjälper hon företag att stärka sitt inkluderings- och hållbarhetsarbete.

Nathalie brinner för att utmana existerande strukturer som skapar exkludering och utanförskap så att alla människors fulla potential kommer till nytta. Nathalie är diplomerad coach och certifierad facilitator inom LEGO SERIOUS PLAY metoden.

Ytterligare tjänster

Nathalie erbjuder kurser och utbildning kring jämlikhetsarbete med fokus på inkludering, mångfald och antidiskriminering.

Nathalie hjälper er att säkra ert hållbarhetsarbete genom allt ifrån introducerande seminarier, kunskapsfyllda föreläsningar till praktiska workshops där ni själva arbetar fram verktyg och material för fortsatt genomförande på den egna arbetsplatsen. 

Hon ger även sin introducerande workshop ”visualisera mera” kring hur man kan använda visuella verktyg i sitt arbete för att underlätta förståelse, kommunicera tydligt och öka det gemensamma ägandet kring komplexa processer.

Vad kunder säger om Nathalie:

“Inspirerande, kunnig och öppnar upp för helt nya perspektiv”

Kontakta Nathalie:

nathalie.tb@gmail.com
073 724 93 75

Innan du lämnar oss!

Låt oss bjuda på våra bästa tips
för att jobba hemifrån!