fbpx
Logotyp

KURS:

Stressreducerande arbetsmiljö

Om kursen

Ta tag i stressen på allvar! Istället för att boka en peppig föreläsare, göra några punktinsatser eller bara hantera sjukskrivningar när folk har blivit utmattade, föreslår vi denna workshop som ett första steg (lite i enlighet med vad lagen tänker att ni gör).

Vinsten är att ni minskar risken för både sjukskrivningar och personalomsättningen. Ni kommer samtidigt förmodligen öka er effektivitet. Detta är en kurs utifrån en fast mall men där workshopsinslagen anpassas utifrån era behov.

Dagen kommer att inledas med repetition av grunderna i arbetsrätt och arbetsmiljölagen och dess föreskrifter. Sedan kommer vi arbeta tillsammans med att lägga en gemensam grund i ert framtida arbete med ohälsosam stress. Efter det kan vi ta fram en plan utifrån just er situation. Detta kopplar till reglerna enligt arbetsmiljöverkets författningssamling om Organisatorisk och Social arbetsmiljö. Vi syr vanligtvis ihop dagen med en föreläsning med konkreta råd för stressminskande åtgärder som ni kan införa redan dagen efter som start på er resa till ett mer produktivt arbetsliv med minskad onyttig stress. På så vis är detta starten för ett sunt förebyggande arbete och mycket mer än bara den här dagen. 

Förväntad effekt:

  • En plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet i relation till stressfrågor
  • En ökad insikt i vad du som arbetsgivare behöver göra
  • Handfasta knep för att hantera stressen på er arbetsplats

Rubriker ur kursinnehållet:

  • Ditt arbetsmiljöansvar för organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Från att ta hand om symptomen till behandla orsaken
  • Workshop och coachning för att hitta era orsaker
  • Generella tips för stressminskande åtgärder
  • Struktur för att ta fram en plan för framtida arbete
  • Systematik för uppföljning av framgångarna och tips på mätverktyg

Praktisk information

En heldag eller lunch till lunch (om det står två dagar) 

När?

Återkommande i Stockholm, Göteborg och Malmö. Kursen ges även som intern workshop främst med ledningsgrupper (kostnad 40.000). 

Kostnad:

5900 kr ex moms per deltagare

Anmäl intresse!

Innan du lämnar oss!

Låt oss bjuda på våra bästa tips
för att jobba hemifrån!