fbpx

Utbildning chef

Utbildning och chef är två ord som verkligen hör ihop. Oavsett hur mycket du redan kan och vet, finns det alltid mer att lära och utveckla. Och ju mer du kan, desto roligare och enklare blir det att vara en riktigt bra chef. Chefen du vill vara. Frågan är: Inom vilket eller vilka områden behöver du utbildning som chef just nu?

Rätt utbildning som chef

Vilken utbildning behöver då en chef? Och vad innebär det egentligen att vara chef? I ordboken är chef “en person som leder en grupp eller en verksamhet”. Det innebär att fotbollscoachen och lagkaptenen är lika mycket chef som VD:n för ett storbolag. Studerar vi chefstitlar finns det många chefer som inte leder någon grupp alls. En ekonomichef behöver inte ha någon underställd personal för att vara chef. Ekonomichefen behöver naturligtvis utbildning i ekonomi, men inte nödvändigtvis någon speciell chefsutbildning. Säljchefen kan vara ensam på sin avdelning, men har ändå titeln chef. Och behöver troligen mer utbildning och utveckling inom försäljning än någon chefsutbildning.

Givit dessa undantag, så har du som chef mycket att vinna på att gå en eller flera utbildningar i just konsten att vara chef. Exakt vilken utbildning varierar efter chefsroll och utgångsläge. För de allra flesta chefer är det klokt att utbilda dig i arbetsrätt och arbetsmiljölagar. Dels för att det kan vara lagkrav på den kompetensen i din chefsroll och dels för att det kan stå dig och din organisation dyrt att göra fel.

Behöver födda ledare utbildning?

Som chef behöver du också utbildning i att leda och hantera människor. Det talas ibland om naturliga ledare eller födda ledare. Och många kan med lätthet leda personer som är ungefär som en själv, men som chef har du sällan bara kopior av dig själv att jobba med. Och skulle du vara omgiven av kopior så behöver du nog en chefsutbildning i att differentiera arbetsgrupper – att skapa arbetsgrupper sammansatta med olika personligheter, erfarenheter och bakgrunder – och vad du och verksamheten kan tjäna på det. 

Arbetsrätt, arbetsmiljö och att leda människor är basen. Till det kommer utbildning för dig som chef i att hålla möten, i samtal, presentationsteknik och i att förhandla. De flesta chefer hittar sin styrka och skaffar sig mer och djupare utbildning i just den chefs-aspekten. Men att vara chef handlar sällan om att vara specialist. Att vara chef handlar om att kunna lite av allt, att bli generalist. Så du behöver identifiera vad du inte kan som chef och ge dig själv en utbildning i det.

Vilken är den optimala utbildningen för att vara chef? Frågan är felställd. Det finns ingen chefsutbildning som passar alla alltid. Frågan du behöver ställa är snarare: ”Vilken utbildning behöver jag just nu i min chefsroll?”  Vårt tips är att du handplockar de utbildningar du som chef behöver allra mest och att du vågar träna även på dina ”svaga sidor”. Den där utbildningen som du skjutit upp gång på gång – är det kanske den utbildningen du som chef behöver allra mest just nu?

Här hittar du Förbättringsverkets utbildningar för chefer.

Kontakta oss

073 965 98 38
hej@forbattringsverket.se

Innan du lämnar oss!

Låt oss bjuda på våra bästa tips
för att jobba hemifrån!