fbpx

Att leda i förändring

Leda i förändring – skrämmande och nödvändigt

Att leda i förändring – finns det något mer skrämmande? Något svårare att balansera än ledarskap i förändring? Inget dödar samspel, produktivitet och god stämning så effektivt som ordet omorganisation.

I alla berättelser om framgångsrikt ledarskap ingår någon komponent om just konsten att leda i förändring. I alla anekdoter om misslyckat ledarskap hittar vi också ingrediensen att leda i förändring.

Att framgångsrikt leda förändring handlar ofta om att förändra själva ledarskapet. Att flytta fokus från symptomen till den verkliga orsaken till problemet. Den verkliga orsaken är inte sällan att sitta fast i en gammal struktur. En struktur som inte ger dig som ledare de verktyg du behöver i den nya situationen.

Att leda i förändring – så lyckas du

Ledarskap är att leda i förändring. Börja med att acceptera att just förändring är normaltillståndet. Vi är alla alltid i rörelse, så också din organisation och ditt ledarskap. Många chefer är på jakt efter den perfekta organisationen och det perfekta ledarskapet. Men så fort vi drar i en tråd för att uppnå det ultimata så dyker det upp en konsekvens i ett annat hörn av spelplanen. Den perfekta organisationskartan och det perfekta ledarskapet kanske finns, men bara perfekt för stunden.

När du inser att ditt ledarskap handlar om att leda förändring blir det väldigt givande att lära sig mer om vad som är typiskt och återkommande i förändringar. Skaffa kunskap om förändringens dynamik. När du vet vad som brukar hända i en förändring är du förberedd och redo att möta förändringens olika faser.

Alla förändringsmodeller säger i grunden samma sak: Vi gillar det vi har mer än det okända. Konflikter kommer när vi förändrar saker och när en förändring har landat är vi som mest produktiva. Allt kommer med andra ord inte vara bra hela tiden, men när du har en metastruktur som säger hur du kan anpassa ditt ledarskap i din unika förändring, då kan du också minimera tiden i konflikt och förändringsmotstånd.

Leda förändring – den klassiska missen

Berätta allt du vet, även att det inte finns något att berätta. Det du inte berättar kommer vi andra i din organisation att fylla ut med egna berättelser, berättelser som i regel är värre än verkligheten. Den klassiska missen i förändring är att ledaren och ledningen inte delar med sig, inte bjuder in till dialog och tänker sig att några få ska ha alla svar för alla. På så sätt bygger man in onödig förändringsfrustration. Att prata och föra dialog med alla är så bra att det till och med finns en lag för det: Medbestämmandelagen som säger att du som chef ska informera och samverka. Låt den lagen bli ditt bästa verktyg. 

Ledarskap i förändring handlar också om att guida dem vidare som det inte finns någon plats för i den nya organisationen. Ingen av oss kan göra samma sak vi alltid gjort för alltid. Det kan vara skrämmande och smärtsamt för många. En förändring kan också leda till ett arbetsmiljöproblem, där du som ledare är skyldig att tillsammans med den som inte längre trivs att hitta andra lösningar.

Välj ord som bygger trygghet

Skippa ord som skrämmer, det är ingen som blir mer effektiv om de hör att de ska effektiviseras, ingen som jublar över en omorganisation, ingen som vill höra om nedskärningar. Prata om vad ni vill utveckla, förbättra och vilken återkoppling ni vill ha istället för kritik.

Om medarbetare blir övertaliga ska du så klart berätta det för dem, men välj då rätt ord. Handlar det verkligen om att ge någon sparken? Mer troligt handlar det om att omplacera, hitta lösningar eller kanske till och med erbjuda fallskärmar. Att välja rätt ord är en av nycklarna för ett lyckat ledarskap vid förändring. 

Dynamiskt ledarskap i förändring

Ledarskap i förändring kan sammanfattas med att ta ut och hålla en riktning och samtidigt vara lyhörd för medarbetarna och gruppen. När du lyckas med den balansakten är din grupp på väg mot ett gemensamt önskat mål och i konstruktiv dialog med dig.

Vår lösning på den balansakten kallar vi dynamiskt ledarskap. Ett ledarskap som förändras löpande. Ett ledarskap som är tydligt när det behövs, som i en kris eller när snabba beslut behövs, och som i andra lägen skapar utrymme för dialog och fungerande demokrati. Dynamiskt ledarskap är ingen modell huggen i sten, utan en modell för ledarskap i förändring.

Kontakta oss

073 965 98 38
hej@forbattringsverket.se

Innan du lämnar oss!

Låt oss bjuda på våra bästa tips
för att jobba hemifrån!